Zákaznický servis
Skladování

Celní deklarace

Intrastat

Zajištění spotřební daně

Celní poradenství

Servis

Parkování

Prodej nafty

Aktuální cena nafty

na naší čerpací stanici v Ostravě, Heřmanicích

36,90 Kč/litr
30,49 Kč bez DPHCelní poradenství

Kontaktujte naše pobočky: Ostrava

Naše společnost se od roku 1991 kompletně zabývá celní problematikou v široké oblasti dovozu a vývozu zboží.Od roku 1993 prošlo celní legislativa podstatnými změnami. Největší změnu celní legislativa zaznamenala vstupem do Evropské unie 1.5.2004.

S ohledem na členitost a rozmanitost právní úpravy dotýkající se dovozu a vývozu zboží z třetích zemí je orientace v tétoproblematice značně obtížná. Hladký průběh celního řízení je v podstatě schopna zajistit pouze firma, která se dokonaleorientuje v celní problematice. Jednou z možností řešení tohoto problémů je využití služeb naší společnosti jako zástupcepři jednání s celními orgány. Kromě standardních služeb naše firma poskytuje odborné konzultace k určitému obchodnímu případu. V případě sporu s celními orgány jsme schopni zajistit právní posouzení a případně právní zastoupení.

Konkrétně Vám nabízíme:

  • poradenství v celní problematice, celních a ostatních předpisech týkajících se mezinárodního obchodu
  • zajištění právní konzultace a zastoupení ve sporech s celními úřady
  • konzultace při zařazení zboží do příslušného kódu celního sazebníku
  • informace a konzultace o uplatňování celních předpisů